Petgaranti Page

PetGaranti®

Müşteri memnuniyetine ve dostlarımızın sağlık, huzuruna odaklı işletme politikamız sebebi ile PetStation’dan sahiplendiğiniz bütün dostlarımıza süresiz ırk, viral ve bakteriyel hastalıklara karşı hastalıkların genel kabul gören kuluçka sürelerince (CDV 28 gün, CCV 21 gün, CPV 4 gün) sağlık garantisi vermekteyiz.
Satış sözleşmemizin ilgili maddeleri;

MADDE 6– AYIPTAN SORUMLULUK VE GARANTİ

6.1. SATICI’nın işletme politikası sebebi ile ilgili yasada kendisine yüklenmiş sorumluluk ve yükümlülüklere ek olarak işbu Sözleşme konusu evcil hayvanın ALICI tarafından teslim alınması sonrasında ırk, viral ve
bakteriyel hastalıklara karşı hastalıkların genel kabul gören kuluçka sürelerince (CDV 28 gün, CCV 21 gün, CPV 4 gün), sözleşme konusu hayvan SATICI güvencesindedir.

6.2. ALICI teslim tarihinden itibaren işbu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen gün aralıklarında viral veya bakteriyel bulaşıcı herhangi hastalık ile karşılaşması durumunda bu durumu derhal yazılı olarak SATICI’ya bildirecektir. ALICI tarafından belirtilen süreler içerisinde bildirim yapılması halinde SATICI hastalığın
belgelendirildiği an itibariyle kendi belirlediği veteriner kliniğinde yapılacak olan bütün tedavi masraflarını karşılayacağını taahhüt eder. SATICI, kendisine süresi içerisinde bildirilmeyen hastalıklar için sorumluluk kabul etmez.

6.3. İşbu sözleşmenin 6.2. maddesinde belirtilen tedavinin olumlu sonuç vermemesi ve can kaybı olması durumunda, ALICI’nın isteği doğrultusunda ücret iadesi veya muadil evcil hayvan ile değişimi SATICI tarafından garanti edilmiştir.

6.4. İşbu sözleşmenin 6.1. maddesinde sayılı hastalıklar ve belirlenen kuluçka süreleri hariç olmak üzere, vuku bulacak diğer hastalıklarla ilgili teslim alma tarihinden 48 saat içinde SATICI’ya bildirmesi ve ayrıca, hayvanın gözden geçirilmesinin aynı süre içinde yetkili makamdan istenmesi ve hastalığın veteriner raporu ile tespit edilmesi hâlinde SATICI sorumlu olur. SATICI belirlenen süre içerisinde kendisine yazılı olarak
bildirilmeyen veya ağır kusuru olmayan ayıplardan sorumlu tutulamaz.

6.5. Taraflar ALICI’nın 5. Maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle meydana gelebilecek hastalık ve ölümle ilgili SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı konusunda mutabakata varmıştır.